Kvadrātvienādojumi

Kvadrātvienādojums
ax^2 + bx + c = 0
Aprēķināt Zināms, ka:

Kvadrātvienādojuma diskriminants:
D = b^2 - 4ac
Aprēķināt Zināms, ka:

Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)
x = (-b - saknis(D)) / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Kvadrātvienādojuma atrisināšana (sakne)
x = (-b + saknis(D)) / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Kvadrāttrinoms: sadalījums reizinātājos
ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Atdalīšana pilno kvadrātu
ax^2 + bx + c = a(x + b/(2a))^2 + (4ac - b^2 / (4a))
Aprēķināt Zināms, ka: