Varbūtību teorija

Varbūtība notikuma
P(A) = m / n
Aprēķināt Zināms, ka:

Pretēja notikuma varbūtība
P(Ā) = 1 - P(A)
Aprēķināt Zināms, ka:

Nekopīgu notikumu summas varbūtība
P(A+B) =  P(A) + P(B)
Aprēķināt Zināms, ka:

Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtība
P(A * B) =  P(A) * P(B)
Aprēķināt Zināms, ka:

Nosacītā varbūtība
P(A_NUO_B) = P(AB) / P(B)
Aprēķināt Zināms, ka:

Bernulli formula
P_n(k) = C(k, n) * p^k * q^(n-k)
Aprēķināt Zināms, ka:

Matemātiskā cerība
EX = x1*p1 + x2*p2 + x3*p3
Aprēķināt Zināms, ka:

Dispersija
DX = (x1 - EX)^2 * p1 +  (x2 - EX)^2 * p2 + (x3 - EX)^2 * p3
Aprēķināt Zināms, ka:

Dispersija
DX = (x1^2 * p1 + x2^2 * p2 + x3^2 * p3) - (EX)^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)
σ = saknis(DX)
Aprēķināt Zināms, ka: