Saīsinātās reizināšanas formulas

Summas kvadrāts
(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Starpības kvadrāts
(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Kvadrātu starpība
a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)
Aprēķināt Zināms, ka:

Summas kubs
(a+b)^3 = a^3 + 3a^2*b + 3ab^2 + b^3
Aprēķināt Zināms, ka:

Starpības kubs
(a-b)^3 = a^3 - 3a^2*b + 3ab^2 - b^3
Aprēķināt Zināms, ka:

Kubu summa
a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Kubu starpība
a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)
Aprēķināt Zināms, ka: