Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = ε * ε0 * E^2 * V / 2
Aprēķināt Zināms, ka: