Siltuma procesi

Absolūtā temperatūra
T = t + 273
Aprēķināt Zināms, ka:

Temperatūra Fārenheita
F = 32 + 1.8 C
Aprēķināt Zināms, ka:

Siltuma daudzums
Q = cm(T_2 - T_1)
Aprēķināt Zināms, ka:

Kurināmā degšanas
Q = qm
Aprēķināt Zināms, ka:

Kušanas siltums
Q = λ m
Aprēķināt Zināms, ka:

Iztvaikošana un siltuma daudzums
Q = L m
Aprēķināt Zināms, ka: