Elektrostatika

Elektriskais lādiņš
q = ne
Aprēķināt Zināms, ka:

Kulona likums
F = k* q1 * q2 / r^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Kulona konstante
k = 1 /(4π*ε_0)
Aprēķināt Zināms, ka:

Relatīvā dielektriskā caurlaidība
ε = F_vak / F_apl
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskais lauks
E = F / q
Aprēķināt Zināms, ka:

Punktveida lādiņa elektriskais lauks (vakuums)
E = k * q_0 / r^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Punktveida lādiņa elektriskais lauks (apkārtējā vide)
E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Vienmērīgi lādētas sfēriskas virsmas elektrostatiskais (elektriskais) lauks
E = k σ 4 π R^2 / r^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Vienmērīgi lādētas sfēriskas virsmas elektrostatiskais (elektriskais) lauks
E = kq/r^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Vienmērīgi lādētas bezgalīgas plates elektriskais lauks
E = k 2 π σ
Aprēķināt Zināms, ka:

Vienmērīgi lādētas bezgalīgas plates elektriskais lauks
E = σ / (2 ε_0)
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskais lauks kondensatora
E = 4 k π σ
Aprēķināt Zināms, ka:

Darbs elektriskajā laukā
A = F * Δ_d
Aprēķināt Zināms, ka:

Divu punktveida lādiņu sistēma: potenciālā enerģija
W = k *q0 * q / (εr)
Aprēķināt Zināms, ka:

Darbs elektriskajā laukā - potenciālā enerģija starpība (diference)
A = W1 - W2
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektrostatiskā lauka potenciāls
φ = W / q
Aprēķināt Zināms, ka:

Spriegums - potenciālu starpība (diference)
U = φ1 - φ2
Aprēķināt Zināms, ka:

Lādiņa pārneses darbs
A = q U
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektrostatiskā lauka potenciāls ap punktveida lādiņa
φ = k*q0 / (εr)
Aprēķināt Zināms, ka:

Intensitāte elektrostatiskā lauka
E = U / Δ_d
Aprēķināt Zināms, ka:

Rezultējošā elektriskā lauka
E = E0 - E1
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskais moments
p = q l
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskā kapacitāte
C = q / φ
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskā kapacitāte: lode (sfēra)
C = ε R /k
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskā kapacitāte divi vadi
C = q / U
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskā kapacitāte paralēli plaknes kondensatora
C = ε * ε0 * S / d
Aprēķināt Zināms, ka:

Elektriskā kapacitāte sfēriska kondensatora
C = 4 * π * ε * ε0 * R1 * R2 / (R2-R1)
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = q * E1 * d
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = q E d / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = qU / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = C*U^2 / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = q^2 / (2C)
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = ε * ε0 * E^2 * V / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora
W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Enerģijas blīvums elektriskā lauka
ω_p = W / V
Aprēķināt Zināms, ka:

Enerģijas blīvums elektriskā lauka
ω_p = ε0 * ε * E^2 / 2
Aprēķināt Zināms, ka: