Relativitātes teorija

Relativitāte: ātrumu saskaitīšana
v = (v1+v2) / (1 + v1*v2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Garuma relativitāte (Lorenca kontrakcija)
l_r = l * saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Relativitāte laika intervālu
Δ_t_r = Δ_t / saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Relatīvistiskā masa
m = m_0 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Relatīvistiskais impulss
p = m_0 * v / saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Einšteina formula
E = m c^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Einšteina formula
E = m_0 c^2 / saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt Zināms, ka:

Pilnā enerģija ķermeņa
E = m_0 c^2 + m_0 v^2/2
Aprēķināt Zināms, ka:

Enerģiju un masu maiņa
Δ_E =Δ_m * c^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Lorenca transformācijas
x_r = (x - v t) / saknis(1 - v^2 /c^2)
Aprēķināt Zināms, ka: