Tvaiks, šķidrums, cieta viela

Relatīvais gaisa mitrums
φ = p / p_0
Aprēķināt Zināms, ka:

Relatīvais gaisa mitrums
φ = ρ / ρ_0
Aprēķināt Zināms, ka:

Stiprums (spēks) virsmas spraiguma šķidruma
F = σ l
Aprēķināt Zināms, ka:

Laplasa spiediens zem liektas šķidruma virsmas
Δ_p = 2σ / R
Aprēķināt Zināms, ka:

Kapilāri pacelšanās (nolaišanās) augstums
h = 2σ / (ρgr)
Aprēķināt Zināms, ka:

Spriegums
σ = F / S
Aprēķināt Zināms, ka:

Huka likums (spriegums)
σ = Eε
Aprēķināt Zināms, ka:

Huka likums (spriegums)
σ = E Δ_l / l_0
Aprēķināt Zināms, ka:

Pagarināšana
ε = Δ_l / l_0
Aprēķināt Zināms, ka:

Lineārās termiskās izplešanās koeficients (ciets ķermenis)
α = Δ_l / (l_1 * Δ_t)
Aprēķināt Zināms, ka:

Termiskā izplešanās laukuma (ciets ķermenis)
Δ_S = 2α * S_1 * Δ_t
Aprēķināt Zināms, ka:

Termiskā izplešanās laukuma (ciets ķermenis)
S_2 =   S_1 (1+2α* Δ_t)
Aprēķināt Zināms, ka:

Termiskā izplešanās tilpuma (ciets ķermenis)
V_2 = V_1 (1 + 3α * Δ_t)
Aprēķināt Zināms, ka:

Termiskā izplešanās šķidruma tilpuma
Δ_V = β * V_1 * Δ_t
Aprēķināt Zināms, ka:

Termiskā izplešanās šķidruma tilpuma
V_2 = V_1 (1 + β  * Δ_t)
Aprēķināt Zināms, ka: