Kvantu optika

Fotonu enerģija
Ε = m c^2
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotonu enerģija
E = h ν
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotonu enerģija
E = h c / λ
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotonu enerģija
Ε = ℏ ω
Aprēķināt Zināms, ka:

Mazs Planka konstante
ℏ = h / (2π)
Aprēķināt Zināms, ka:

Impulss fotona
p = m c
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotoefekts: bremzēšanas spriegums
m v^2 / 2 = e U
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotoefekts: likums Enerģijas nezūdamības
h ν = A + m v^2 / 2
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotoefekts: sarkana robeža
h ν = A
Aprēķināt Zināms, ka:

Fotoefekts: sarkana robeža: viļņa garums gaismas
h c / λ = A
Aprēķināt Zināms, ka:

Gaismas spiediens
p = P_0 (1+R) / c
Aprēķināt Zināms, ka:

Jaudas kritušo elektromagnetiska vilna
P_0 = E / (S t)
Aprēķināt Zināms, ka: