Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = ε * ε0 * E^2 *S *d / 2
Aprēķināt Zināms, ka: