Absolūtā refrakcijas rādītājs (laušanās koeficients)

n = c / v
Aprēķināt Zināms, ka: