Horizontālā virzienā mesta ķermeņa kustība (horizontāls sviediens): sviediena augstums

y = y0 - g*t^2/2
Aprēķināt Zināms, ka: