Griešanās (rotācijas) periods uzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā

T = 2 π m / (qB)
Aprēķināt Zināms, ka: