Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem

F = μ * μ0 * I1 * I2 * l / (2 π r)
Aprēķināt Zināms, ka: