Harmoniskas svārstības: maksimālais ātrums

v_m = ω * x_m
Aprēķināt Zināms, ka: