Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums

a_m = ω^2 * x_m
Aprēķināt Zināms, ka: