Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums

a_m = ω * v_m
Aprēķināt Zināms, ka: