Harmoniskas svārstības: potenciālā enerģija

E_p = k x^2 / 2
Aprēķināt Zināms, ka: