Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

pV / T = νR
Aprēķināt Zināms, ka: