Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

pV = mR*T / M
Aprēķināt Zināms, ka: