Lineārās termiskās izplešanās koeficients (ciets ķermenis)

α = Δ_l / (l_1 * Δ_t)
Aprēķināt Zināms, ka: