Bora orbītas rādiuss

r = 4 π ε0 * n^2 * ℏ / (m e^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =