Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi

Impulss
p = mv
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mehānisks darbs
A = Fs
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mehānisks darbs un leņķis
A = Fs cos(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jauda
N = A/t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jauda
N = F v
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lietderības koeficients
η = A_n/A
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lietderības koeficients
η = P_n/P
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mehāniskā enerģija
E = E_k + E_p
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kinētiskā enerģija
E_k = mv^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kinētiskā enerģija un impulss
E_k = p^2/(2m)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Potenciālā enerģija
E_p = mgh
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Deformētas (izstieptas, saspiests) atsperes potenciālā enerģija
E_p = kx^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =