Siltuma procesi

Absolūtā temperatūra
T = t + 273
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Temperatūra Fārenheita
F = 32 + 1.8 C
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Siltuma daudzums
Q = cm(T_2 - T_1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kurināmā degšanas
Q = qm
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kušanas siltums
Q = λ m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Iztvaikošana un siltuma daudzums
Q = L m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =