Dinamika

Inertums, masa, paātrinājums
a1/a2 = m2/m1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Spēks, masa, paātrinājums
F = ma
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Smaguma spēks
N = mg
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Berzes spēks
F_tr = μN
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Berzes spēks
F_tr = μmg
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ņūtona vispasaules gravitācijas likums
F = G(m1*m2)/r^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Centrtieces paātrinājums satelītu
a = v^2/(R+h)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pavadoņu (satelītu) ātrums
v = saknis(G*M/(R+h))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmais kosmiskais ātrums
v = saknis(gR)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Otrais kosmiskais ātrums
v = saknis(2gR)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kepler trešais likums
T1^2/T2^2 = a1^3/a2^3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Brīvās krišanas paātrinājums uz Zemes
g = G*M/R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ķermeņa svars
P = mg
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ķermeņa svars: bezsvara stāvoklis
P = m(g-a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ķermeņa svars: pārslodze (pārkraušana, pārslogošana)
P = m(g+a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Bremzēšanas laiks
t = mv/F_tr
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Bremzēšanas laiks
t = v/μg
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Bremzēšanas ceļš
s = mv^2/(2*F_tr)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Bremzēšanas ceļš
s = v^2/(2μg)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jauda rites berzes
F_tr = μN/R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elastība spēks
F_tampr = k x
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kinētiskā enerģija rotējoša ķermeņa
W_k  = J ω^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =