Fotometrija

Apgaismojums
E = Φ / S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Apgaismojums
E = I / R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Apgaismojums un krišanas (krituma) leņķis
E = I cos(a) / R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =