Fotometrija

Apgaismojums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Apgaismojums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Apgaismojums un krišanas (krituma) leņķis
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =