Elektriskā strāva metālos

Elektriskā strāva metālos: maksimālais ātrums elektronu
v_max = eEt/m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vidējais elektronu drift ātrums
v_vid = e E t / (2m)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Strāvas stiprums
I = e^2 * n0 * t * S * U / (2ml)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmais likums elektrolīze Faradeja
m = k * Δ_q
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmais likums elektrolīze Faradeja
m = k * I * t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elektroķīmiskais ekvivalents
k = m / q
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Otrais likums elektrolīze Faradeja
k = M / (Fn)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Faradeja skaitlis (konstante)
F = e * N_A
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elektrolīze: masu nogulsnējas uz elektroda materiāls
m = M * I * t / (Fn)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jonizācijas darbs
mv^2 / 2 = A
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kinētiskā enerģija elektronu
mv^2 / 2 = e * E * l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Diode: jauda piesātinājuma strāva
I = e n
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =