Elektriskā strāva metālos

Elektriskā strāva metālos: maksimālais ātrums elektronu
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Vidējais elektronu drift ātrums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Strāvas stiprums
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmais likums elektrolīze Faradeja
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmais likums elektrolīze Faradeja
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elektroķīmiskais ekvivalents
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Otrais likums elektrolīze Faradeja
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Faradeja skaitlis (konstante)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elektrolīze: masu nogulsnējas uz elektroda materiāls
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jonizācijas darbs
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kinētiskā enerģija elektronu
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Diode: jauda piesātinājuma strāva
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =