Magnētiskais lauks

Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem
F = μ * μ0 * I1 * I2 * l / (2 π r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā spēks starp diviem paralēliem vadiem
F = 2 * 10^(-7) * μ * I1 * I2 * l / r
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā konstante
μ0 = 4π * 10^(-7)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka intensitāte
H = I / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka indukcija
B = μ0 * μ * H
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maksimālais moments magnētiskā lauka
M_max = B I S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā indukcija
M = I S B sin(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Moments homogenā (viendabīgā) magnētiskā lauka
p_m = I * S
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskais lauks taisna diriģents ierobežotu garumā ar strāvu
B = μ * μ0 * I * (cos(a1)+cos(a2)) / (4 π r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka indukcija ar bezgalīgi garu taisnu diriģents ar strāvu radīts
B = μ * μ0 * I  / (2 π r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskais lauks centrā riņķveida strāvu (vijums)
B = μ * μ0 * I / (2 R)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka intensitāte: bezgalīgs taisni stieple
H = I / ( 2 π r)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka intensitāte centrā vijums
H = I / (2 R)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā indukcija solenoīda
B = μ * μ0 * N * I / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā lauka intensitāte solenoīda
H = N*I / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā plūsma un leņķis
Φ = BS cos(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā plūsma
Φ = BS
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Ampēra spēks
F = I * l * B * sin(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Magnētiskā indukcija un Ampēra spēks
B = F_max / (I * l)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lorenca spēks
F = q v B sin(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Lorenca spēks un Ampēra spēks
F_L = F_A / N
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Spēks elektromagnētiskā lauka
F = qE + qvB sin(a)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Rādiuss uzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā
r = mv /(qB)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Griešanās (rotācijas) periods uzlādētu daļiņu magnētiskajā laukā
T = 2 π m / (qB)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =