Maiņstrāva

Maiņstrāva un elektrodzinējspēks
ε = B*S*ω
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva un elektrodzinējspēks
e = ε_m sin(ωt)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: maksimālais stiprums
I_m = ε_m / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāvas stiprums: faktiskā vērtība
I_ef = I_m / saknis(2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: vidējais jauda
p_vid = I_m^2 * R / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāvas spriegums: faktiskā vērtība
U_ef = U_m / saknis(2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: spriegums
U = U_m cos(ωt)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: maksimālais stiprums
I_m = U_m * C*ω
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Kapacitatīvā pretestība
X_c = 1 / (C*ω)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: stiprums un kapacitatīvā pretestība
I  = U / X_c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: stiprums un induktīvā pretestība
I  = U / X_L
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Induktīvā pretestība
X_L = ωL
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Oma likums maiņstrāvas ķēdēm
X = saknis(R^2+(X_L - X_C)^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Oma likums maiņstrāvas ķēdēm
X = saknis(R^2+(ω*L - 1 / (C*ω))^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāva: fāzu nobīde starp strāvu un spriegumu
tan(φ) = (X_L - X_C) / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Maiņstrāvas ķēdē: rezonanse
U = I * saknis(L/C)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Pirmā formula transformatora: spriegums
U1 / U2 = N1 / N2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Otrais formula transformators: strāvas stiprums
I1 / I2 = N2 / N1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =