Mehāniskās svārstības

Paātrinājums un elastība spēks
a = -kx/m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Elastība spēks
F = - kx
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Matemātiskā svārsta kustības vienādojums
a = - gx / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Brīvās svārstības vienādojums
a = - ω^2 * x
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Atsperes svārsta kustības vienādojums
ω^2 = k/m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Matemātiskā svārsta kustības vienādojums
ω^2 = g / l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Brīvās svārstības: novirze
x = x_m * cos(ω*t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Frekvence un periods svārstību
ν = 1 / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nesējfrekvence (cikliskā frekvence) svārstību
ω = 2π / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Nesējfrekvence (cikliskā frekvence) svārstību
ω = 2π ν
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fāze harmonisku svārstību
φ = ω * t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fāze harmonisku svārstību
φ =  2π t / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fāze harmonisku svārstību
φ =  2π ν t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: novirze
x = x_m * cos (ω * t + φ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Atsperes svārsta svārstību periods
T = 2 π * saknis(m/k)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Matemātiskā svārsta svārstību periods
T = 2 π * saknis(l/g)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: ātrums
v = v_m * cos (ω * t + π/2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: ātrums
v = v_m * sin (ω * t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: paātrinājums
a = a_m * cos (ω * t + π)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: paātrinājums
a = -ω^2 * x *cos(ω * t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: ātrums
v = -ω * x *sin(ω * t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: maksimālais ātrums
v_m = ω * x_m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums
a_m = ω * v_m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: maksimālais paātrinājums
a_m = ω^2 * x_m
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: kinētiskā enerģija
E_k = m v^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: potenciālā enerģija
E_p = k x^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: pilnā enerģija
E = E__k + E__p
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Harmoniskas svārstības: pilnā enerģija
E = {m v^2 // 2} + {k x^2 // 2}
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Rezonanse - svārstību amplitūda
x = F / (ω*μ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =