Viļņu optika

Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference)
Δ_d = d2-d1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference): interferences maksimums
Δ_d = k * λ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference): interferences minimums
Δ_d = (2k+1) * λ/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

2h n cos(β) = (2k+1) * λ/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

2h n cos(β) = k  λ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Rādiusu Ņūtona gredzeni
r = saknis(k*R*λ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Rādiusu Ņūtona gredzeni
r = saknis((2k+1)*R*λ / 2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Gaismas difrakcija
l = d^2 / (4*λ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Difrakcijas režģis: maksimumi
d sin(φ) = k*λ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Difrakcijas režģis: minimumi
d sin(φ) = (2k+1)*λ/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =