Kvantu optika

Fotonu enerģija
Ε = m c^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotonu enerģija
E = h ν
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotonu enerģija
E = h c / λ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotonu enerģija
Ε = ℏ ω
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Mazs Planka konstante
ℏ = h / (2π)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Impulss fotona
p = m c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotoefekts: bremzēšanas spriegums
m v^2 / 2 = e U
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotoefekts: likums Enerģijas nezūdamības
h ν = A + m v^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotoefekts: sarkana robeža
h ν = A
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Fotoefekts: sarkana robeža: viļņa garums gaismas
h c / λ = A
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Gaismas spiediens
p = P_0 (1+R) / c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =   

Jaudas kritušo elektromagnetiska vilna
P_0 = E / (S t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =