Elektrona ātrums uz Bora orbītas

v  = saknis(e^2 / (4 π ε0 m r))
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =