Berzes spēks

F_tr = μmg
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =