Brīvās krišanas paātrinājums uz Zemes

g = G*M/R^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =