Elastība spēks

F_tampr = k x
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =