Kinētiskā enerģija rotējoša ķermeņa

W_k  = J ω^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =