Spēks, masa, paātrinājums

F = ma
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =