Kinētiskā enerģija elektronu

mv^2 / 2 = e * E * l
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =