Indukcijas elektrodzinējspēks (EDS)

$$E = \frac{\Phi\cdot N}{t}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =