Magnētiskā lauka enerģija solenoīda (spole)

$$W = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot S\cdot N^{2}\cdot l^{2}}{2\cdot l}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =