Magnētiskā lauka enerģija solenoīda (spole)

$$W = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot n^{2}\cdot l^{2}\cdot V}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =