Magnētiskā lauka enerģija solenoīda (spole)

$$W = \frac{L\cdot I^{2}}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =