Tilpuma blīvums elektromagnētiskā enerģija

$$W = \frac{\varepsilon0\cdot \varepsilon\cdot E^{2}}{2}+\frac{B^{2}}{2\cdot \mu\cdot \mu0}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =