Svārstību kontūrs: frekvence

ν = 1 / /2 / π / saknis(L*C)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =