Svārstību kontūrs: lādiņš

q_ = -q_m ω sin(ωt)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =