Svārstību kontūrs: lādiņš

$$q = -q_{mcos}\cdot (\omega\cdot t)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =