Svārstību kontūrs: lādiņš

q = -q_m cos(ωt)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =