Svārstību kontūrs: lādiņš

$$q_{_} = -\frac{q}{L\cdot C}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =