Svārstību kontūrs: lādiņš

q__ = -q / L/C
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =