Svārstību kontūrs: nesējfrekvence (cikliskā frekvence)

$$\omega = \frac{1}{\sqrt {L\cdot C}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =