Svārstību kontūrs: periods (Tomsona formula)

$$T = 2\cdot \pi\cdot \sqrt {L\cdot C}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =